Forum

Bằng Ossd Có Thay Bằng Tiếng Anh Được Không

193 viewsOther
Na (anonymous)

Cho mình hỏi nếu HS có bằng OSSD rồi có cần phải thi lấy thêm IELTS để apply đại học nữa không

1 Answer

Trang Do

Thường hs có bằng tốt nghiệp high school ở Canada sẽ được chấp nhận vào ĐH/cao đẳng trực tiếp mà không cần thi bằng Tiếng Anh khác như IETLS hoặc TOEFL. Tuy nhiên để chắc chắn bạn nên liên hệ với trường ĐH mà bạn muốn apply để biết requirements của họ là như thế nào.

You are viewing 1 out of 1 answers, click here to view all answers.

Cần chúng tôi tư vấn?

Nếu bạn không tìm ra được câu trả lời hay chương trình di trú phù hợp với bạn, hãy liên hệ chúng tôi ngay để được tư vấn.


Email
WhatsApp
Hỏi Đáp
Book Online

Book Online

AskTrang

WhatsApp

Email