Chị ơi, em đọc thì thấy muốn bảo lãnh cha mẹ định cư canada thì phải chứng minh thu nhập của bản thân + vợ của 3 năm gần nhất . Vậy nếu lúc đó em độc thân và thu nhập 3 năm của em dưới mức yêu cầu thì có cách nào để bảo lãnh ba mẹ sang định cư canada không chị