Cô Sương Québec (anonymous)

Chào Trang,
Trang ơi, con cho cô hỏi, con gái út của cô bảo lãnh cô qua Canada được 1 tháng rồi, hiện tại cô cũng đã có thẻ thường trú nhân, vậy cô có thể bảo lãnh con gái lớn của cô qua không? Tại bỏ nó sống 1 mình bên Vn cô lo quá. Nếu cô có tư cách bảo lãnh con gái lớn thì cô có cần đi xin việc bên đây không? Tại cô cũng đã 60 tuổi rồi nên con gái út với chồng nó không cho cô đi làm. Cảm ơn con nhe.