Mai tran (anonymous)

Hi chị , em muốn chị tư vấn giúp chương trình bảo lãnh con qua canada . Nhưng trường hợp của em . Em hiện đã có thẻ xanh . Em có ba đứa con . Nhưng có một đứa là con của chồng sau . Nhưng hiện tại chồng em không nuôi dưỡng cũng như cấp dưỡng . Hiện tại chồng em không liên lạc với em đã rất lâu rồi . Vậy giấy tờ của em bây giờ , nếu chồng em không kí thì con em không được đi hay như thế nào . Mong chị tư vấn .