Thủy (anonymous)

Chào Trang!
Chị muốn hỏi nếu như con chị có pr và muốn bảo lãnh cha mẹ và 2 em dưới 18 tuổi sang Can thì có thể nộp hồ sơ ngày lập tức, và chứng minh thu nhập là 3 năm. Chị muốn hiểu rõ là ví dụ năm 2022 làm hồ sơ bảo lãnh thì thu nhập chứng minh là năm 2021, 2020, 2019 hay bắt đầu từ năm 2022. Và thời gian xử lý hồ sơ thông thường là bao lâu?
Chị cảm ơn!