Forum

Bảo Lãnh Vợ Chồng Có Cần Chứng Minh Tài Chính?

194 viewsBảo lãnh người thân
Hoc vu (anonymous)

Bảo lãnh Dien Vợ Chồng cần có Bao nhieu Tiền trong Tài khoản?

1 Answer

Trang Do

Chào bạn,
Bão lãnh diện vợ chồng qua Canada định cư không cần chứng minh tài chính và chính phủ Canada cũng sẽ không kiểm tra và yêu trong tài khoản ngân hàng của người bảo lãnh phải có tiền.

You are viewing 1 out of 1 answers, click here to view all answers.

Cần chúng tôi tư vấn?

Nếu bạn không tìm ra được câu trả lời hay chương trình di trú phù hợp với bạn, hãy liên hệ chúng tôi ngay để được tư vấn.


Email
WhatsApp
Hỏi Đáp
Book Online

Book Online

AskTrang

WhatsApp

Email