DƯƠNG KIỀU DIỄM (anonymous)

CHÀO BẠN !
BẠN CÓ THỂ CHO MÌNH HỎI, CHỒNG MÌNH LÀ NGƯỜI QUỐC TỊCH CANADA, ANH ẤY NĂM NAY 69 TUỔI, CHÚNG MÌNH KẾT HÔN KHOẢNG HƠN 1 NĂM, HIỆN TẠI ANH ẤY ĐÃ NGHỈ HƯU VÀ ĐANG HƯỞNG LƯƠNG HƯU TỪ CHÍNH PHỦ, THU NHẬP CỦA ANH ẤY 1 NĂM KHOẢNG 24.000 CAD, ANH ẤY KHÔNG CÓ NHÀ, KHÔNG CÓ TIỀN TIẾT KIỆM. NHƯ VẬY ANH ẤY CÓ THỂ BẢO LẢNH ĐƯỢC MÌNH VÀ CON RIÊNG CỦA MÌNH ĐƯỢC KHÔNG, CON MÌNH 11 TUỔI.
RẤT MONG NHẬN ĐƯỢC CÂU TRẢ LỜI SỚM TỪ BẠN