Tú Phan (anonymous)

Chồng tôi bị suy thận mạn tính giai đoạn 2, đang điều trị bảo tồn. Như vậy chúng tôi có được làm hồ sơ di trú Canada được không? Rất mong nhận được hồi âm sớm