Cong Vo (anonymous)

Dear Quý công ty,

Vừa rồi tôi có tự làm hồ sơ xin visa cho bố tôi sang thăm chị tôi ở Canada nhưng đã bị nước sở tại từ chối cấp vì lí do sau:
• I am not satisfied that you will leave Canada at the end of your stay as a temporary resident, as stipulated in paragraph 179(b) of the IRPR, based on your travel history.
• I am not satisfied that you will leave Canada at the end of your stay as a temporary resident, as stipulated in paragraph 179(b) of the IRPR, based on the purpose of your visit.

Xin cho hỏi trong trường hợp này tôi có thể kháng nghị được không? Và có cách nào để build up hồ sơ cho tốt hơn không?

Thank you,
Cong Vo