Forum

câu hỏi về các chương trình định cư? chi phi bao nhiêu?

402 viewsĐịnh cư tại Canada
Nguyễn Thị Hồng Tươi (anonymous)

xin đc tư vấn cách xin Wp và định cư tại Canada. cần những điều kiện gì? chi phí ra sao?

1 Answer

Trang Do

Chào bạn,
Ở Canada có trên 100 chương trình định cư với các điều kiện khác nhau bao gồm cấp liên bang và tỉnh bang nên với câu hỏi bạn đưa ra mình không thể trả lời. Bạn vui lòng vào link sau để làm bài thẩm định đánh giá khả năng định cư và bên mình sẽ trả lời bạn sau khi nhận đc assessment
http://bitly.com/igc-assessment

You are viewing 1 out of 1 answers, click here to view all answers.

Cần chúng tôi tư vấn?

Nếu bạn không tìm ra được câu trả lời hay chương trình di trú phù hợp với bạn, hãy liên hệ chúng tôi ngay để được tư vấn.


Email
WhatsApp
Hỏi Đáp
Book Online

Book Online

AskTrang

WhatsApp

Email