Nguyễn Thị Hồng Tươi (anonymous)

xin đc tư vấn cách xin Wp và định cư tại Canada. cần những điều kiện gì? chi phí ra sao?