ninh (anonymous)

So Sánh Ưu Và Nhược Điểm Của Chính Sách Định Cư Cho Du Học Sinh Tại Saskatchewan Và Manitoba

CHÀO CHỊ TRANG, MÌNH ĐANG PHÂN VÂN LÀ NÊN ĐI DU HỌC Ở TỈNH BANG NÀO ĐỂ DỄ DÀNG ĐƯỢC ĐỊNH CƯ NHẤT. MÌNH ĐANG CÂN NHẮC HỌC NGÀNH CONTINUING CARE ASSISTANT.