Do Thuy Tran (anonymous)

Xin chào chị!
Em muốn hỏi về chương trình du học không cần chứng minh tài chính và sau khi học xong có thể xin được work permit thì e phải chuẩn bị như thế nào. Và chi phí cho chương trình này như thế nào? Mong sự giúp đỡ của chị!

Thank you!