Cho em hỏi bên mình có chương trình SINP – Employment Ofer này là nhanh và dễ vậy mình có những ngành nghề nào tuyển chọn ah ? Và mức phí là bao nhiêu?
Em cám ơn ah