ninh (anonymous)
ClosedQuestion is closed for new answers

Hỏi Về Cơ Hội Việc Làm Cho Ngành Care Assistant ở Saskatchewan và Nova Scotia

CHỊ CHO EM HỎI CÁ NHÂN CHỊ ĐÁNH GIÁ THẾ NÀO CƠ HỘI VIỆC LÀM CHO NGÀNH CARE ASSISTANT Ở SASTKACHEWAN VÀ NOVA SCOTIA.

DÂN SỐ Ở SASTKACHEWAN KHÁ THẤP – SO VỚI NOVA SCOTIA. VẬY THÌ NGÀNH CARE ASSISTANT Ở SASTKACHEWAN CÓ DỄ TÌM VIỆC.

EM ĐANG BĂN KHOĂN HỌC NGÀNH NÀY, NHƯNG KHÔNG RÕ VỀ ƯU VÀ NHƯỢC ĐIỂM CỦA NGÀNH NÀY Ở 2 TỈNH BANG TRÊN.