Forum

Có trường nào đào tạo ngành thú y?

1008 viewsDu học Canada
Lan (anonymous)

Em học lớp 10 và muốn du học canada sau khi tốt nghiệp cấp 3. Em muốn trở thành bác sĩ thú y. Em muốn hỏi có trường nào đào tạo ngành thú y tốt và có học bổng, học phí nào

1 Answer

Trang Do

Hi Lan,
Hiện tại ở Canada có 5 trường chuyên về đào đạo ngành bác sĩ thú y. Mỗi một trường đại diện cho một khu vực địa lý trên bản đồ Canada.

Ở các tỉnh vùng Atlantic (Nova Scotia, Prince Edward Island, New Brunswick, Newfoundland) thì có trường University of Prince Edward Island (www.upei.ca/avc)
Ở vùng trung tâm Canada (Ontario, Quebec) thì có 2 trường University of Guelph (http://www.ovc.uoguelph.ca/) và Université de Montréal (https://fmv.umontreal.ca/fmv/)
Ở các tỉnh đồng bằng và miền Tây Canada (British Columbia, Alberta, Saskatchewan, Manitoba) thì có 2 trường University of Saskatchewan (http://www.usask.ca/wcvm/) và Universtity of Calgary (http://www.vet.ucalgary.ca/)

Chương trình bác sĩ thú y khoảng 4 năm, và học phí trung bình của các trường cho sinh viên quốc tế là từ $260,000 tới $300,000 CAD cho toàn bộ chương trình học.

You are viewing 1 out of 1 answers, click here to view all answers.

Cần chúng tôi tư vấn?

Nếu bạn không tìm ra được câu trả lời hay chương trình di trú phù hợp với bạn, hãy liên hệ chúng tôi ngay để được tư vấn.


Email
WhatsApp
Hỏi Đáp
Book Online

Book Online

AskTrang

WhatsApp

Email