Đại Nghĩa (anonymous)

Xin chào, em hiện đang ở Việt Nam và tham gia chương trình CO-OP Online tại trường đại học (undergrad) ở bên Canada và học fulltime online. Em muốn hỏi về cách thức Đăng ký Work Permit cho Học sinh Co-Op Program khi đang ở Việt Nam. Hiện tại em đang không thể tìm được thông tin nào về vấn đề này. Xin cảm ơn.