Mình tên Bích, mình đang sống ở Sài gòn, mình lập gđ và có 1 bé, gđ mình rất muốn định cư Canada, mình biết CP có chương trình đầu tư đinh cư, chồng mình muốn mua 1 cửa hàng kd ở bên đó, nhưng chồng mình có kinh nghiệm làm IT, k có kinh nghiệm kd, vậy cho mình hỏi mình có thể đi được k, mình biết bang Saskaschiwan là bang đang thu hút ạ, mình cám ơn ạ