Dương Thư (anonymous)

Cho em hỏi dì bảo lãnh cháu ruột trong vòng bao lâu vậy? Và cần những giấy tờ nào ạ?