Oanh Nguyen (anonymous)

Có thể cho tôi biết nếu gia đình tôi muốn định cư canada bằng cách mua đất làm farm (hoặc mua lại farm nuôi gà thịt hoặc trứng, trồng cây…) có được không? Nếu được thì hiện tại có thể đầu tư ở bang nào và các điều kiện để có thể định cư và làm việc tại canada?
Hiện tại ở Việt Nam gia đình đã có gần 20 làm nuôi nghiệp (chăn nuôi)
Xin tư vấn dùm, cám ơn!!!
Best regard!!!