Forum

Định cư canada bằng cách nào

33 viewsĐịnh cư tại Canada
An Như (anonymous)

Tôi năm nay 40 tuổi, ielts khoảng 5.5. tôi đã học xong tiến sĩ và đang giảng dạy ở 1 trường đại học, tôi có chồng và 1 con. tôi nên đi theo con đường nào để định cư ở canada

1 Answer

Trang Do

Chào anh chị,

Câu hỏi của anh chị có câu trả lời tương tự ở đây:

https://www.igocanada.ca/vi/ask/dinh-cu-canada-cho-ca-gia-dinh-nhanh-nhat/

You are viewing 1 out of 1 answers, click here to view all answers.

Cần chúng tôi tư vấn?

Nếu bạn không tìm ra được câu trả lời hay chương trình di trú phù hợp với bạn, hãy liên hệ chúng tôi ngay để được tư vấn.


Email
WhatsApp
Hỏi Đáp
Book Online

Book Online

AskTrang

WhatsApp

Email