Trần Hùng (anonymous)

Xin phép hỏi chương trình RNIP định cư mới đang áp dụng cho moose jaw (Saskatchewan) có quy định list công việc cụ thể cho các đối tượng xin định cư không? Nếu có thì xin cho biết cụ thể List này. Các Du học sinh muốn tham gia chương trình RNIP này tại moose jaw cần có điều kiện gì ? Xin cám ơn