Tuyen (anonymous)

Tôi ở VNam, tôi có nguyện vong định cư tại Moose Jaw. Tôi có câu hỏi là nếu tôi tìm 1 khoá học 2 năm post- graduate tại Saskachewan Polytechnic campus ở MJ thì khi ra trường dễ xin định cư dạng RNIP hơn là apply từ Việt Nam cho chương trình SINP phải không? Tôi gần 40 tuổi và đã học qua Thạc Sĩ tại Vnam. Tôi có kinh nghiệm về quản lý bán lẻ