MrBach (anonymous)

Dear Ms Trang.
Chị có thể cho tôi hỏi về chương trình du học THPT và học lên CĐ-ĐH bên Canada có giới hạn độ tuổi không. Tôi có search trên GG thì thấy không giới hạn nhưng thông tin chung chung.
Nay tôi hơn 25, nhưng chưa đến 30 tuổi. Do trước đây điều kiện và lý do cá nhân chưa cho phép tôi hoàn tất chương trình học THPT. Nay tôi mong muốn được học lại và học tiếp lên cao học bên Canada để có tương lai tốt hơn. Nếu câu trả lời là không giới hạn, thì tôi cần phải làm gì tiếp theo! Cảm ơn chị.