Anna (anonymous)

Mình muốn du học và qua Canada cùng lúc với gia đình ( chồng và 2 con) nhưng nghe nói nộp như vậy sẽ bị bác visa vì ngta nghi ngờ mình sẽ ở lại. Vậy mình phải làm như thế nào để cả nhà có thể đi chung sang Canada?