Lan Le (anonymous)

Đi du học theo diện SDS thì không cần chứng minh tài chính. Nhưng tại sao khi tôi kiểm tra checklist(file pdf) cho trụ sở làm visa của Vietnam trên trang Canada Goverment, thì họ lại yêu cầu chứng minh tài chính (thống kê thu nhap cua bố mẹ)?