Nguyên ch thanh (anonymous)

Xin chào Trang.
Tôi có câu hỏi muốn hỏi trang.
Tôi sinh năm 1986.tôi tổ nghiệp cao đẳng kỹ thuật 2008. Tôi muốn sang Canada học trường nghề cụ thể là nghành hàn .
Tôi có thể làm điều này không, nếu đươc tôi cần những gì