Vũ Quyên (anonymous)

Mình đã có bằng cử nhân bác sĩ thú y ở Việt Nam, và mình muốn định cư ở Canada, nhưng tài chính eo hẹp thì nên theo lộ trình như thế nào? Mình đang cân nhắc học veterinary technician nhưng đọc được bài của Ms. Yến nói là ngành học này ưu tiên cho Canadian hơn nên thấy hơi bế tắc, mong được giải đáp và gợi ý hướng đi. Xin cảm ơn.