Tam Trinh (anonymous)

Nếu sau khi tốt nghiệp cử nhân tại Saskatchewan, du học sinh có thể mua nhà hàng tại đây để kinh doanh không, dù cho ngành học không liên quan đến nhà hàng? Ngoài ra, có thể đứng ra làm job offer cùng với xin job approval cho người nhà học tại Canada có bằng cấp về ngành Cook được không? Cũng như có yêu cầu về việc mức đầu tư tối thiểu và doanh thu hằng năm của doanh nghiệp không? Xin cảm ơn.