Phương (anonymous)

Chị ơi cho e hỏi, hiện tại e đang học tập và sinh sống tại Regina, SK. E mong muốn sau khi học xong sẽ được định cư tại Canada. Chị cho e hỏi có những chính sách nào ở lại định cư dành cho sinh viên không chị ?

E cảm ơn !!!