Đỗ Trịnh Anh Thư (anonymous)

Chị Trang ơi mình đi phỏng vấn để xin học bổng trường William Academy là mình phải sang tận bên canada ạ với làm sao để trường gửi thư chấp nhận mình