Thảo (anonymous)

Hi admin, mình tên là Thảo. Hiện mình đang là du học sinh và sống ở Canada. Mình có visa du lịch Mỹ nhưng hiện giờ biên giới đang đóng nên mình muốn hỏi là nếu biên giới Mỹ và Canada mở lại thì mình có thể qua Mỹ thăm người thân của mình được không?. Mình xin cảm ơn nhiều