LOan (anonymous)

Chào Trang, tôi sn 1988, đang là dược sĩ ở VN, tôi muốn qua Canada làm việc và định cư thì nên chọn cách nào , tôi có khoảng 150,000 . Thanks!