Forum

Chị Muốn Gia Hạn Thẻ Xanh Canada Thì Làm Như Thế Nào?

Hanh thai (anonymous)

Chào Trang, chi sinh sống ờ Vancouver BC đã gần 5năm , nay thẻ PR gần hết hạn , chị nhờ em hướng dẫn giúp chị em nhe, chân thành cảm ơn em và chúc em
Vui khoẻ

1 Answer

Trang Do

Chào chị,
Chị vào đường link này để xem hướng dẫn chi tiết về việc xin thẻ Pr mới chị nhé (renew PR card): https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/new-immigrants/pr-card/how-to-apply.html

You are viewing 1 out of 1 answers, click here to view all answers.

Cần chúng tôi tư vấn?

Nếu bạn không tìm ra được câu trả lời hay chương trình di trú phù hợp với bạn, hãy liên hệ chúng tôi ngay để được tư vấn.


Email
WhatsApp
Hỏi Đáp
Book Online

Book Online

AskTrang

WhatsApp

Email