Huệ (anonymous)

Cho mình hỏi là người nước ngoài muốn xin WP ở Canada cần phải có LMIA, vậy sinh viên sau khi học xong 2 năm thì mình có PGWP rồi thì không cần xin LMIA nữa là có thể xin được việc và job offer rồi đúng không? Và nếu có job offer này mình có thể apply PR rồi đúng không? Vì theo mình hiểu thì muốn xin PR phải có job offer, muốn có job offer phải có LMIA.