Em đang chuẩn bị giấy tờ bảo lãnh bố mẹ theo diện đinh cư. Em phát hiện ngày và tháng sinh của bó mẹ em bi sai trong giấy khai sinh của em. Vậy thì cần làm gì ạ?