Xin chào, mình đang làm hồ sơ bảo lãnh theo diện vợ chồng sang Canada, bọn mình chuẩn bị gần như đầy đủ rồi, mình cần luật sư xem hồ sơ của mình trước khi gửi đi để đảm bảo đúng yêu cầu thì công ty có dịch vụ đó không? Xin cảm ơn