Em muốn du học ngành thú y của canada. Gần đây em có chú ý đến trường saskatchewan nên muốn biết về học phí và học bổng của trường