Forum

Học phí học bổng ngành thú y trường saskatchewan

631 viewsDu học Canada

Em muốn du học ngành thú y của canada. Gần đây em có chú ý đến trường saskatchewan nên muốn biết về học phí và học bổng của trường

1 Answer

Trang Do

Hi Lan,
Hiện tại trường SK không có học bổng dành cho ngành thú y. Còn học phí thì khoảng $70,000/năm. Có tổng cộng 4 năm học.

https://admissions.usask.ca/veterinary-medicine.php#Admissionrequirements

You are viewing 1 out of 1 answers, click here to view all answers.

Cần chúng tôi tư vấn?

Nếu bạn không tìm ra được câu trả lời hay chương trình di trú phù hợp với bạn, hãy liên hệ chúng tôi ngay để được tư vấn.


Email
WhatsApp
Hỏi Đáp
Book Online

Book Online

AskTrang

WhatsApp

Email