Vũ tiến dũng (anonymous)

Chào bạn Trang Do.
Được biết Bên bạn đang tuyển Restaurant Managerment, mình cũng đang có nhu cầu muốn lấy Visa diện này, nhờ bạn tư vẫn giúp mình nhé.
Thank