Forum

Hỏi Về Thông Tin Học bổng Trung Học

333 viewsDu học Canada
Minh Anh (anonymous)

Em đang nhắm đến việc xin học bổng trường Royal Elite International Academy . Em đủ điều kiện GPA > 8.5 nhưng em thấy điều kiện này dễ quá chưa đủ để apply học bổng. Mọi người có thể cho em biết thêm thông tin được không ạ

1 Answer

Trang Do

Hi em,
Em nên liên hệ trực tiếp với trường để hỏi về vấn đề học bổng nhé.

You are viewing 1 out of 1 answers, click here to view all answers.

Cần chúng tôi tư vấn?

Nếu bạn không tìm ra được câu trả lời hay chương trình di trú phù hợp với bạn, hãy liên hệ chúng tôi ngay để được tư vấn.


Email
WhatsApp
Hỏi Đáp
Book Online

Book Online

AskTrang

WhatsApp

Email