Phan Huong (anonymous)

Chào các anh/chị
Em có câu hỏi liên quan đến xin du học Canada theo diện SDS nhờ anh/chị giải đáp giúp.
Hiện tại em đang sống và làm việc tại Nhật (6 năm), không có thường trú nhân, chỉ có visa lao động.
Trường hợp của em có được phép nộp hồ sơ xin du học theo dạng SDS được không ạ?
Do em có xem thông tin trên trang web của chính phủ Canada có nôi dung như sau:

Who isn’t eligible for the Student Direct Stream
If you live anywhere other than 1 of the countries listed above (even if you’re a citizen of one of the countries above), you must apply through the regular study permit application process.

If you live in another country (even if you’re a citizen of one of the countries above), or if you don’t meet the eligibility for faster processing, you may still be eligible for a study permit through the regular study permit application process.