Duy (anonymous)

Tôi sinh năm 1984, muốn đi làm tại Canada kiếm tiền, có thể làm lao động phổ thông. Trình độ học vấn: đại học Anh ngữ cử nhân? MBA tại VN của trường Columbia Southern (Hoa Kỳ). Tôi nêu ra để xem xét thôi, không có ý xin làm gì khác ngoài lao động phổ thông
Xin tư vấn: phí, thời gian mất bao lâu, giấy tờ cần chuẩn bị là gì