Forum

Kháng Cáo Xin Khôi Phục Thẻ Thường Trú Canada

89 viewsOther
Huỳnh Kim Châu (anonymous)

Xin chào,

Tôi muốn hỏi về dịch vụ kháng cáo,xin khôi phục lại thẻ thường trú dân của Canada.

Xin cám ơn

1 Answer

Trang Do

Chào chị,
Dịch vụ kháng cáo thường trú nhân hiện tại IGC chỉ làm cho các cases ở Saskatchewan, nếu chị hay ứng viên trên hồ sơ ở Saskatchewan thì xin vui lòng liên hệ email hello@igocanada.ca để trình bày vấn đề của chị là gì và lúc đó bên mình mới có thể báo phí cho chị.

Trang

You are viewing 1 out of 1 answers, click here to view all answers.

Cần chúng tôi tư vấn?

Nếu bạn không tìm ra được câu trả lời hay chương trình di trú phù hợp với bạn, hãy liên hệ chúng tôi ngay để được tư vấn.


Email
WhatsApp
Hỏi Đáp
Book Online

Book Online

AskTrang

WhatsApp

Email