Forum

Làm giám hộ như thế nào?

Remy (anonymous)

Gia đình em muốn làm người giám hộ cho sinh viên/học sinh sang du học bên này. Xin anh/chị vui lòng cho em biết thông tin và phương thức để apply làm người giám hộ ạ. Xin cảm ơn anh/chị.

1 Answer

Trang Do

Chào bạn,
Bạn chỉ có thể làm người giám hộ cho học sinh du học dưới 18 tuổi và với sự cho phép của ba mẹ học sinh. Để làm người giám hộ bạn và ba mẹ học sinh đó chỉ cần điền và kí tên vào đơn IMM5646 Custodian-Parent

https://www.canada.ca/content/dam/ircc/migration/ircc/english/pdf/pub/custodian-parent.pdf

Dưới luật di trú, người giám hộ là người chịu trách nhiệm về chỗ ở và cuộc sống hằng ngày của du học sinh dưới 18 tuổi, không nhất thiết là phải chịu trách nhiệm lo tài chính cho du học sinh. Tùy vào hồ sơ của mỗi người, có những trường hợp người giám hộ đứng ra bảo lãnh về tài chính lo tiền học và ăn ở cho du học sinh luôn, tuy nhiên trong trường hợp này khả năng xin hồ sơ visa du học thành công thấp vì ràng buộc ở Canada nhiều hơn Việt Nam. Thường là visa officer sẽ đánh giá cao hồ sơ ba mẹ có income và đủ tài chính ở VN để trả tiền học và ăn ở cho con mình ở Canada hơn là tài chính phụ thuộc vào người giám hộ ở Canada.

Cần chúng tôi tư vấn?

Nếu bạn không tìm ra được câu trả lời hay chương trình di trú phù hợp với bạn, hãy liên hệ chúng tôi ngay để được tư vấn.


Email
WhatsApp
Hỏi Đáp
Book Online

Book Online

AskTrang

WhatsApp

Email