Remy (anonymous)

Gia đình em muốn làm người giám hộ cho sinh viên/học sinh sang du học bên này. Xin anh/chị vui lòng cho em biết thông tin và phương thức để apply làm người giám hộ ạ. Xin cảm ơn anh/chị.