Le Truong Giang (anonymous)

Hiện em đã có đầy đủ giấy tờ có thể nhập học tại Ca vào tháng 12/2021 nhưng em muốn tìm hiểu khi nhập cảnh tại sân bay, trường hợp nhân viên xuất nhập cảnh yêu cầu du học sinh chứng minh tài chính cá nhân thì em nên nộp giấy tờ gì để có thể lấy Study Permit