Hi Trang mình đang học saskatchewwan mình học xong rồi mình mua 1 nhà hàng từ 200-300k . Sau đó mình có bảo lãnh người thân của mình qua làm được không mình cảm ơn nhiều