Hùng (anonymous)

Chào bạn, tôi vừa chuyển đến Regina từ Vancouver. Tôi và gia đình tôi dự định sẽ mua nhà ở đây nhưng không biết thủ tục ra sao ? Mong bạn giúp đỡ. Tôi cảm ơn