Forum

Ra khỏi canada tạm thời khi chưa nhận được thẻ cư chú

253 viewsTôi mới chuyển đến Canada
Nguyen Ngọc Minh (anonymous)

Hallo.tôi sang canada theo diện đoàn tụ gia đình : vợ tôi kết hôn với tôi và làm thủ tục đón sang.tôi sang canada mới được 10 tuần. Do có việc gấp cần quay lại Đức mà vẫn chưa nhận được thẻ cư chú.vậy tôi có được phép rời canada tạm thời không. Hộ chiếu tôi vẫn là quốc tịch việt nam.

1 Answer

Trang Do

Chào anh,
Anh có thể vào đây https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/new-immigrants/pr-card/apply-renew-replace/urgent.html để request urgent processing của thẻ PR. Còn nếu gấp quá anh cần phải về Đức ngay bây giờ thì anh có thể về. Khi ở Đức anh sẽ cần apply tờ Permanent Resident Travel Document tại lãnh sự quán Canada tại Đức và anh dùng nó để quay về Canada.

You are viewing 1 out of 1 answers, click here to view all answers.

Cần chúng tôi tư vấn?

Nếu bạn không tìm ra được câu trả lời hay chương trình di trú phù hợp với bạn, hãy liên hệ chúng tôi ngay để được tư vấn.


Email
WhatsApp
Hỏi Đáp
Book Online

Book Online

AskTrang

WhatsApp

Email