Dustin (anonymous)

Em mới tốt nghiệp 2 năm diploma ngành đầy bếp. Em muốn chuyển tới SK để sống và làm việc. Theo em tìm hiểu là để tìm công ty offer job cho mình là rất khó vì công ty đó phải nằm trong diện đủ điều kiện mà chính phủ đưa ra. Chị có thể cho em biết chi phí sẽ như thế nào nếu bên mình làm đại diện cho em kiêm luôn tìm job không ạ.