Trịnh Thị Thu Hiền (anonymous)

em muốn hỏi là em học và tốt nghiệp trường đại học quốc tế ở Việt Nam thì khi sang Canada có cần học lại không ạ